Kunnanvaltuusto 7.11.2022

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi saadut vastaukset / selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

Kunnanvaltuusto käsitteli päivitettyä maankäyttöpoliittista ohjelmaa. Kohdassa 3.11 Vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen käytiin äänestys. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen hyväksymän päätösehdotuksen.

Talousjohtaja Petteri Ristikangas esitteli talousarvion valtuustoseurannan puolivuotiskatsauksen 1.1.-30.6.2022. Kunnanvaltuusto merkitsi talousarvion valtuustoseurannan puolivuotiskatsauksen tiedoksi.

Valtuusto hyväksyi, että Siilinjärven kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 säilyvät ennallaan.

Valtuusto totesi tuloveroprosentiksi 9,36 vuodelle 2023. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annetun lain johdosta vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Kunnanvaltuusto valitsi Antti Mikkosen tilalle Pohjois-Savon käräjäoikeuteen lautamieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Vesa Pennasen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi pyörätelineisiin liittyvän valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Talousarvion valmisteluvaiheessa pyritään varaamaan investointimäärärahaa kunnan yleisille alueille toteutettaville pyörätelineille. Lisäksi kunta on hakenut ja saanut Traficomin myöntämiä avustusrahoja jalankulun ja pyöräilyn edistämishankkeisiin.

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on ilmoittanut 25.10.2022 päivätyllä kirjeellä irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2023. Irtisanoutumista koskeva asia saatettiin valtuuston tiedoksi.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki aloitteen, jossa esitetään maatilavierailujen järjestämistä Siilinjärven peruskoululaisille.

Kunnan viestintäasiantuntija Milla Kahelin esitti tiedoksi katsauksen kunnan brändiuudistuksesta. Kunnan slogan on jatkossa ”Sydän sen sanoo.” Taustalla on kuntastrategia ja kuntalaiskysely, jossa saatiin vastauksia lähes 1 800. Vastausten mukaan siilinjärveläisiä yhdistää sisäänrakennettu optimismi ja omanarvontunto. Brändimateriaalin kuvauksiin ilmoittautui yli 170 vapaaehtoista.

Valtuutetuille ilmoitettiin, että Lataamossa järjestetään jouluruokailu 7.12.2022 klo 17.

Yhteenvedon laati valtuutettumme Tuulikki Hynynen