Ehdokkaidemme kirjoitus Uutis-Jousessa 25.2. Yaran toiminnasta

Torstain 18.02. Uutisjousessa oli juttu Siilinjärven Yaran kaivoksen ja tehtaan toiminnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Pääkirjoituksessakin tiedusteltiin kuntavaaliehdokkaiden kantaa asiaan.

Yara, alkujaan Kemiran tehdas ja kaivos ovat olleet näkyvä osa Siilinjärven elämää jo yli 50 vuotta; yritys on merkittävä työllistäjä alueella ja toiminnasta syntyneet kipsi- ja sivukivikasat ovat näkyvä osa maisemaa.

Mikäli kaivosalue laajenee, tulee alueen ympäristö ja asukkaat ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Erityisesti Leppäkaarteen alueen asukkaita on kuultava ja tiedotettava aktiivisesti ja säännöllisesti. Päätös toiminnan jatkosta tulee tehdä ilman viivytyksiä, jotta alueen asukkaat eivät joudu vuosia kestävään epävarmuuteen oman asuinalueensa, kotinsa ja omaisuutensa kohtalosta. Pitkä epävarmuus estää ihmisiä muuttamasta pois alueelta heidän elämäntilanteidensa muuttuessa, jos kaivoksen laajentumissuunnitelmilla ajatellaan olevan vaikutusta Leppäkaarteen alueen asuntojen hintatasoon. Jos ihmisten koteja ja kiinteistöjä joudutaan lunastamaan, tulee prosessin olla nopea, selkeä ja oikeudenmukainen niin, että ihmisillä on mahdollisuus aloittaa elämä uudessa paikassa ja uudessa kodissa ilman merkittävää taloudellista lisätaakkaa.

Yaran toiminta Siilinjärvellä loppuu todennäköisesti joko vuoden 2035 tai 2060-luvun jälkeen, mikäli tiedossa olevat malmivarat ovat hyödynnettävissä. Toiminnan loppumisen jälkeen jäljelle jää tyhjä kaivos-ja tehdasalue, jonne jää toiminnasta syntyneitä jätteitä ja pilaantunutta ympäristöä. Toiminnan loppumisen jälkihoitoon tulee tehdä kattavat suunnitelmat hyvissä ajoin ja huolehtia siitä, että toiminnan alasajo on tulevaisuudessa hallittu eivätkä Yaran alueen ympäristön ennallistaminen ja mahdolliset ympäristöhaitat jää siilinjärveläisten veromaksajien maksettavaksi.

Katariina Syväys

Jukka Tuppurainen

kuntavaaliehdokkaat, SDP Siilinjärvi