Lapsiperhetoiminta

http://savo.nuoretkotkat.fi/

 

”Lasten kanssa, lasten puolesta”

Nuoret Kotkat on lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, jonka toiminta on avointa kaikille lapsille, varhaisnuorille ja heidän perheilleen.

Toiminta perustuu sosialidemokraattisiin ihanteisiin ja päämääriin, jotka ovat:

  • Tasa-arvon, vapauden ja solidaarisuuden yhteiskunta
  • Yhteistyön ja rauhan maailma
  • Puhdas ja turmeltumaton luonto

Arvostamme yhdessä tekemistä, erilaisuuden hyväksymistä, heikomman puolustamista, lasten oikeuksia, kansainvälisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa.

Etujärjestönä vaikutamme lasten osallisuuden lisäämiseen yhteiskunnassa, lasten oikeuksien toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Osana sosialidemokraattista järjestöperhettä meillä on suora vaikuttamiskanava päätöksentekoon lapsi- ja perhepoliittisissa asioissa.

Tuemme lasten, lapsiperheiden ja heidän kanssaan toimivien aikuisten kasvua arvoihimme monipuolisen, edullisen sekä lasten ja nuorten tarpeista lähtöisin olevan vapaa-ajan toiminnan kautta.

Nuoret Kotkat on myös kansainvälinen järjestö ja toimintaa on yli 50:ssä eri maassa ympäri maailmaa. Lue lisää