Risto Daavitsainen


Soteuudistuksessa on kyse sekä palvelujen rakenteellisesta että sisällöllisestä uudistamisesta.

Hyvinvointialueen toimintarakenteita ja -tapoja kehitetään ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteen toimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus. Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon raskaampiin palveluihin.

Soteuudistuksessa on uskallettava uudistaa!

Pitää olla rohkea esittämään tavoitteet, joita on alun alkaen uudistukselle tavoiteltu! Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta. Jokaisen tulee saada sosiaalipalvelut joustavasti, tarpeenmukaisesti ja läheltä ja jokaisen tulee voida luottaa pelastuspalveluiden toimivuuteen. Yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeitä.

Hyvinvointialueen palvelut tulee olla joustavia palveluja – ei niinkään rakennuksia ja seiniä!

Hyvinvointialueen tavoitteena on lähi- ja peruspalveluiden saavutettavuus ja kustannusten hillitseminen. Perhekeskusmallissa nämä molemmat tavoitteet toteutuvat eikä suunnata resursseja seiniin!

TtM, eläkeläinen, 68v. Riston sivut