Miina Morko

”Nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen”

Ehdolla aluevaaleissa 2022

Vaikuttavaa yhteistyötä

Ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välinen yhteistyö on oltava saumatonta ja toimijoiden on tunnettava toistensa työn sisältö sekä tunnistettava sen merkityksellisyys. Hyvinvointialueilla on panostettava turhien ammatillisten raja-aitojen purkamiseen ja tehostettava yhteistyötä yhteisen kokonaisuuden eteen. Resursseja on keskitettävä ja työn vaikuttavuutta on seurattava monella tasolla.

Työntekijät tekevät hyvinvointialueen

Hyvinvointialueen työntekijöistä on pidettävä huolta. Kiinnittämällä huomiota työn olosuhteisiin kokonaisvaltaisesti mahdollistetaan myös hyvinvointialueen menestyksekäs toiminta. Palkkauksen lisäksi tulee panostaa työnkuvien muodostamiseen ja työn määrään.

Kuntalaisilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa

Ihmiskeskeinen palvelumuotoilu ja kehittäminen ovat avainasemassa kaikkien kuntalaisten kuulemisessa ja mahdollisuuksissa vaikuttaa oman asuinpaikkansa palveluntarjontaan. Digitalisaation avulla voidaan lisätä kuntalaisten aitoa vaikuttamista ja osallisuutta hyvinvointipalveluita suunniteltaessa.

Asun perheeni kanssa Siilinjärven Toivalassa. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja tytär sekä Manu-kissa, sillä pitäähän Miinalla oma Manu olla. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK). Työskentelen Savon koulutuskuntayhtymässä kehittämisasiantuntijana ja projektipäällikkönä. Juureni ovat vahvasti kunnallisessa nuorisotyössä, erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Minulla on kokemusta lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kehittämisestä ja ohjaamisesta Kuopion seudulla aikaisemman työni kautta. Toimin osallisuusohjaajana Kuopion Nuorisovaltuustossa ja Kuopion Lasten Parlamentissa Osallisuuspolulla Kuopiossa-kehittämishankkeen aikana. Olen myös osallistunut nuorisonohjaajana yhdessä nuorten kanssa Pikku PIIP – Nuorisovaltuustojen ja nuorten vaikuttajaryhmien alueelliseen tapahtumaan useaan otteeseen. Olen kiinnostunut digitaalisuuden mukanaan tuomasta palvelukehityksestä ja mielestäni asiakaslähtöisyyden tulee olla vahvasti mukana päätöksenteossa

Miinan sivut

Kunnanvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

sivistyslautakunnan jäsen

kehittämisasiantuntija, yhteisöpedagogi (yamk) 38v.