Katja Pitkänen

Ehdolla aluevaaleissa 2022

• Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon läpi elämän. Palvelujen on oltava saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan, matalalla kynnyksellä ja riittävän lähellä.
• Riittävä määrä koulutettuja hoitajia on edellytys hyvälle hoidolle. Hoitajien pysyminen alalla tarvitsee palkkauksen ja työolojen parantamista.
• Lapsille ja nuorille on taattava kynnyksettömät mielenterveyspalvelut
• Lasten ja nuorten palvelut on turvattava lähellä heidän arkeaan, eli kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Sote-uudistusta toteutettaessa huomiota on kiinnitettävä eri toimintojen rajapintoihin. Koulujen ja hyvinvointipalveluiden sekä nuorisotyön yhteistyön on toimittava myös jatkossa hyvin.

SIVUT

toiminnanjohtaja, lähihoitaja, 36v. Vuorela