Ryhmäpuheenvuoromme 16.12. valtuustossa

Valtuustoryhmän puheenjohtajamme Miina Morko piti ryhmäpuheenvuoron 16.12.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja etäyhteyksien kautta kokousta seuraavat

Olemme päättämässä kunnan talousarviota ja suuntaamassa katseita kohti tulevaa vuotta. Tässä vaiheessa vuotta voimmekin kysyä itseltämme, miten meillä meni noin niin kuin omasta mielestä?

Talous näyttää toipuvan koronasta hyvin, mutta korona itse vain muuttaa muotoaan! Kunnan talouden kannalta huolestuttavaa on, miten valtio jatkossa korvaa koronakustannuksia, sillä valtionosuudet ja – avustukset ovat olleet merkittävä korjaaja kunnan taloudessa viime vuonna ja tänä vuonna. Tuleva vuosi 2022 on viimeinen ”vanhan kunnan” talousvuosi. Viimeisen vuoden talous määrittää kunnan valtionosuuksien ja muiden talouden tasausmekanismien tason jatkossa sote-uudistuksen jälkeen.

Vuoteen 2025 ulottuvan kuntastrategian mukaan Siilinjärvi edistää hyvinvointia laadukkailla palveluilla ja ilahduttavaa onkin, että talousarvioesitys on kokonaisuutena peruspalvelut ja palveluverkoston säilyttävä. Tulevaan sote-uudistukseen viitaten haluamme valtuustoryhmämme kanssa olla jatkossakin kuntalaisten puolella ja kiinnittää huomiota meidän kaikkien arjen hyvinvoinnin eteen. Liputamme joustavasti toteutettujen, asiakaslähtöisten ja yhdenvertaisten lähipalveluiden puolesta. Kun hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alusta, se tuo mukanaan muutoksia myös moneen hallinnon osan tehtäviin ja toimiin, jotka on huomioitava uuden kunnan järjestäytymisessä ja vastuunjaossa hyvinvointialueen kanssa.

Vuoden 2022 aluksi tehtävän kunnan uuden strategian tulee olla riittävän rohkea ja kunnianhimoinen myös kasvun näkökulmasta. Siihen liittyy uuden kuntakuvan lanseeraaminen, uusi brändi kasvavasta, elinvoimaisesta ja nykyaikaisesta kunnasta, jossa ihmisen on hyvä elää ja olla.

Valtuustoryhmämme haluaa kiinnittää huomiota Siilinjärven kunnan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämällä kuntalaisten osallisuutta tukevia palvelurakenteita. Emme kuitenkaan pääse parhaaseen lopputulokseen yksin puuhastelemalla, vaan yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen eri sektoreiden ja toimijoiden välillä on tärkeää. Kuntaan perustetun järjestö- ja toimijafoorumin verkostoa tulee vielä laajentaa ja on muistettava antaa arvoa myös neljännen sektorin toimijoille eli niin sanotuille kotijoukoille ja vapaaehtoistyötä tekeville, jotka tuppaavat monesti kiitospuheista unohtumaan.

Tiukkoina talousaikoina on syytä kiinnittää huomiota kuntalaisten arjen turvallisuuteen ja luoda uskoa tulevaan. Kunnan tulee turvata asuinalueiden monimuotoisuus ja palveluiden saatavuus sekä lisätä vuoropuhelua päättäjien kanssa. Tulevan vuoden rakennusinvestoinnit ja leasing-rahoituskohteet tukevat valtuustoryhmällemme tärkeitä arvoja. Laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus ja perusopetus, unohtamatta kunnassa tarjottavaa toisen asteen koulutusta vaikuttavat suoraan kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen.

Vaikka kulunutta vuotta on varjostanut alati vaihteleva koronatilanne, täytyy antaa suuri kiitos kunnan viestintään tartuntatapauksista ja rokotuksista tiedottamisen osalta. Viestinnässä tärkeää on ollut oikea-aikaisuus. Asiat on tuotu esiin asioina, unohtamatta savolaista pilkettä silmäkulmassa. Kiitoksensa ansaitsevat myös työntekijät ja kuntalaiset, jotka kärsivällisesti ovat omalla toiminnallaan edesauttaneet epidemian hallinnassa pitämistä ja olemme saaneet pidettyä koulut ja palvelut auki.

Pidämme tärkeänä, että kunnan työntekijöiden työssäjaksamiseen on tulossa pieni kädenojennus kunnalta, kun Smartumin henkilöstöetu palautetaan ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kurssien vapaille paikoille sen puitteissa. Koemme, että Siilinjärveä halutaan tulevaisuudessakin kehittää ja viedä eteenpäin yhdessä.

Omasta ja valtuustoryhmämme puolesta haluan kiittää kuluneen vuoden yhteistyöstä luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, yhteistyökumppaneita ja erityisesti kuntalaisia. Hyvää joulun odotusta ja menestyksekästä tulevaa vuotta kaikille.

i.