Kirjoitus Uutis-Jousi 11.11. Soteuudistuksessa on uskallettava uudistaa

Soteuudistuksessa on kyse palvelujen rakenteellisesta ja sisällöllisestä uudistamisesta.

Hyvinvointialueen rakenteellista uudistamista valmistelee ennen aluevaltuustojen käynnistymistä (1.3.2022) väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Se valmistelee mm. uuden hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja organisaatiomallia.

Johtamisjärjestelmän suunnittelussa mukana ovat olleet nykyorganisaatiot, eli mm. sairaanhoitopiiri, kunnat ja kuntayhtymät, sekä poliittiset päättäjät. Tässä on sudenkuoppa: VATEn toimijoina on suuri osa sairaanhoitopiirin ja suurten toimijoiden edustajia ja heille, varsinkin kun on kiire tehdä päätöksiä, on suuri houkutus edetä entisellä mallilla! Johtamisjärjestelmä kattaa sekä poliittisen päätöksenteon rakenteet että uuden organisaation johtamisen mallin. Paineet on kovat, sillä hyvinvointialueen rahoitus tulee laskemaan, vuoteen 2027 rahoitus pienenee 10%. Palvelutoiminnan painopisteet tulee voimallisesti siirtää ennaltaehkäisevään toimintaan ja peruspalveluihin. Nykymallissa sairaanhoitopiiri/erikoissairaanhoito on kahminut liian suuret resurssit ja kunnat ovat vuosittain joutuneet maksamaan sairaanhoitopiirin lisäkantoja useiden miljoonien eurojen edestä. Lisäkannot ovat osaltaan vieneet kunnilta mahdollisuuksia kehittää peruspalveluitaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Aluevaltuustojen käynnistämisvaiheessa valtuutetuille tulee päätettäväksi isoja asioita: mm. tulevan hyvinvointialueen palveluverkko ja malli, jolla hyvinvointialueen 12 500 työntekijän organisaatiota tullaan johtamaan. Tästä syystä on tärkeää, että aluevaltuutetuilla on vahvaa kunnallisen ja muuta hallinnon kokemusta. VATE tiedotti 5.11.2021 ( www.pshva.fi ) , että vuoden 2023 alusta alkaen käynnistysvaiheessa palvelut järjestetään hyvin samankaltaisina kuin nyt. Palveluverkostosta sekä hyvinvointialueen tuottamien palveluiden mallista on kuitenkin päätettävä jo ennen vuotta 2023. Siirtymisvaiheelle tulee laatia askelmerkit, mutta ei tule tyytyä siihen, että nykyinen rakenne vain siirretään sellaisenaan. Tässä aluevaltuutetuilla on keskeinen rooli, sillä aluevaltuusto vastaa sekä palveluverkosta että palveluiden tuottamisen strategiasta. Pitää olla rohkea esittämään tavoitteet, joita on alun alkaen uudistukselle tavoiteltu! Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta. Jokaisen tulee saada sosiaalipalvelut joustavasti, tarpeenmukaisesti ja läheltä ja jokaisen tulee voida luottaa pelastuspalveluiden toimivuuteen. Sosialidemokraateille jokaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi ovat aluevaalien keskeisimpiä teemoja.

Risto Daavitsainen

kunnanvaltuuston puheenjohtaja (sdp)

Siilinjärvi, ehdolla aluevaaleissa 2022