Ehdokkaamme kirjoitus Uutis-Jousi 4.3. -Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten ongelmat ovat Siilinjärvelläkin ajankohtaisia oli kuntavaaliaika tai ei.

SIILINJÄRVEN LAPSET JA NUORET

Kuntavaalit lähestyy, niin kirjoitetaan perinteisesti äänestäjiä kosiskellen lapsiperheheiden tukemisesta ja koulunkäynnin ongelmista. Ei en todellakaan ajattele näin, vaan lasten ja nuorten ongelmat ovat Siilinjärvelläkin ajankohtaisia oli kuntavaaliaika tai ei.

Siilinjärven hyvinvointikertomuksesta (2019) käy ilmi, ettei aamupalaa  syö 25% 4-5 luokkalaisista  lapsista. Alkoholin,  nuuskan ja laittomien huumeiden kokeilu  on lisääntynyt yläkouluikäisillä. Onneksi valtakunnallinen tupakoinnin väheneminen toteutuu myös tässä ikäluokassa. Ahdistuneisuus on jatkuvasti nousussa yläkoulussa ja toisella asteella.

Kuntatalouden tilanne on Siilinjärvelläkin tiukka. En silti ilolla tervehtinyt erityisen tuen luokan lakkauttamista 2019. Tälläkin luokalla oli suuri arvo sitä tarvitseville lapsille. Myös kyläkouluilla on arvonsa, pienissä yhteisöissä on helpompi matalan kynnyksen apuun kuin suurissa ryhmissä ja kouluissa. Toivottavasti henkilökunta saa myös lisäkoulutusta. KYS:n koordinoina IPC-koulutus on esimerkki matalan toiminnan kehittämisestä.  IPC-menetelmän koulutukset on osa Pohjois-Savon POSOTE20-hanketta, jossa palveluiden ennaltaehkäisyn kehittäminen on yksi hankkeen tavoitteista, tätä kautta erikoissairaanhoidon kustannuksiakin voitaisiin välttää. Siilinjärvellä on tehty apulaisoikeuskanslerin laillisuusvalvontakäynti Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin 2020. Ratkaisussa todetaan ”  Ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen vaikuttamiseen tulisi pyrkiä valtakunnallisesti. Eritysopetuksen resursseista tulisi huolehtia, jotta opetuksessa pystyttäisiin pitämään mukana myös ne lapset, joilla on koulunkäyntiin liittyviä erityisiä haasteita.”

Toivottavasti Lasten ja nuorten asiat huomioidaan myös tulevassa sote-uudistuksessa. Erityisesti ajattelen tulevaisuuden terveyskeskus mallin, mikä on hallituksen kärkihankkeena, mukaista yhden luukun mallia, missä lapset saisivat mahdollisimman paljon apua yhdeltä toimipaikalta. Lapset eivät halua kertoa ongelmistaan aina uusille ja uusille ihmisille, vaan tutut ja turvalliset aikuiset tuovat arkeen varmuutta.

Erityisesti toivon koko Pohjois-Savolta resursointia lasten psykiatrian palveluihin. Ei ole kohtuullista, että lapset jonottavat palveluihin kuukausia. Entisenä urheilijana olen omat nivelpintani kuluttanut ja aikanaan polviproteesijonoon joudun. Kokisin itse, että siinä jonossa voin olla kolme kuukautta, mutta apua tarvitseva alakoululainen ei, lapsissa on kunnankin tulevaisuus.

Heikki Miettinen

Kuntavaaliehdokas, SDP Siilinjärvi