Kutsunnat kaikille lisäisi tasa-arvoa puolustusvoimissa Kirjoitus Savon Sanomissa 7.7.2022

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain tarkoitukset eivät toteudu kaikista yrityksistä huolimatta. Aihe on jatkuvasti pinnalla julkisessa keskustelussa, mutta epäkohtia tuntuu olevan hidasta muuttaa. Sukupuolten tasa-arvoa tulee pitää avoimesti keskustelussa yllä ja tuoda erilaisia muutosehdotuksia rakenteisiin ja käytäntöihin arvokeskustelun lisäksi. Kirjoitan tarkoituksella tässä vain miehistä ja naisista. Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole käsitellä sukupuolien ja seksuaalisten suuntautumisten moninaisuutta, vaan herättää ajatusta naisten tasa-arvoisemman kohtelun, yhteiskunnan rakenteiden ja asenteiden puolesta.

Suomessa perustuslaki toteaa, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan siinä. Asevelvollisuuslain mukaan Suomessa miehet ovat asevelvollisia ja naisten osalta varusmiespalveluksen suorittaminen on vapaaehtoista. Minusta tasa-arvoa lisäisi, jos koko ikäluokka kutsuttaisiin kutsuntoihin. Tämä olisi askel oikeaan suuntaan tasa-arvon suhteen. Koko ikäluokkaa ei tietenkään tarvitse ottaa varusmiespalvelukseen, vaan valinnat tulisi tehdä oman motivaation ja kykyjen mukaan. Meillä on jo laaja reservin armeija, eikä sitä liene tarpeen kasvattaa. Nykyaikainen armeijamme tarvitsee monenlaista osaamista ja molempien sukupuolten motivoituneet osaajat lisäisivät puolustusvoimien toimintakykyä ja maanpuolustustahtoa sekä varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä todennäköisesti pienenisi. Koko valmiusjärjestelmän kannalta olisi edullista, että koko ikäluokka osallistettaisiin yhteiskunnan varautumiseen poikkeusoloissa. Valmista konseptia minulla ei ole tarjota, mutta siviilipalveluksen kehittämistä edelleen ja jossain muodossa yhteiskunnalliseen varautumiseen liittyvä koulutus niille, jotka eivät varusmiespalvelusta suorita. Ainakin kutsuntoihin kutsuttaisiin koko ikäluokka, joista varusmiespalvelukseen valikoituisi tarvittava määrä.

Ajatuksenani ei siis ole ”naisten velvoittaminen varusmiespalvelukseen”, vaan tarjota tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua puolustusvalmiuden ylläpitoon. Tällainen kollektiivinen puolustusvalmiuden ylläpito, jossa jokaiselle löytyisi mielekäs vaihtoehto, lisäisi maanpuolustustahtoa sekä hahmottamista meidän kaikkien osallisuudesta isänmaan puolustuksesta ja ennen kaikkea sukupuolten tasa-arvoa. Tämä ajatus ei ole uusi. Puolustusministeriö on tuonut myös kantansa kutsuntajärjestelmän uudistamiseen ja naisten mahdollisuuteen siviilipalvelukseen. Tätä samaa ovat kannattaneet myös tuttavat ja kertausharjoituksissa vertaiset. Itse kävin varusmiespalveluksen aikana, jolloin naisia ei vielä kasarmeilla näkynyt. Nyt kertausharjoituksissa naisten mukanaolo on ollut luonnollista. Minusta varusmiespalvelus on nuorille mahdollisuus kehittää itseään, löytää mahdollisia työuria ja luoda elinikäisiäkin ystävyyssuhteita. Puolustusvoimat on nykyaikainen, tasa-arvoinen toimija, jossa yhdenvertaisuuden eteen on tehty jo pitkään töitä.

Kutsuntajärjestelmässä on vielä parannettavaa. Olisiko siis aika siirtyä maanpuolustuksessa askel vielä tasa-arvoisempaan suuntaan?

Heikki Miettinen, aluevaltuuston varavaltuutettu

#HeikinHoidossa2023 sivut